نمونه طرح های ما

بیش از 10 سال تجربه

فعالیت های ما

اجرای مشارکتی

انجام پروژه های عمرانی به صورت مشارکتی با ما

طراحی

طراحی ساختمان و نمای ساختمان توسط تیم طراحی ما

تجهیزات و نیروی انسانی

اجرا توسط تجهیزات پیشرفته و پیاده سازی توسط نیروهای مجرب و آموزش دیده

ارائه گزارش

ارائه انواع گزارش اجرای پروژه و زمانبندی و هزینه اجرای پروژه

با ما تماس بگیرید: 07133600071


سوالات خود را با استفاده از فرم های تماس با ما یا شماره تماس ما، از ما بپرسید.می توانید مشاوره های خود را از ما بگیرید.

ارتباط با ما